Messiansk.no. Portal inn til hva Bibelen sier!

Messiansk betyr bibeltroskap. Troskap til hele Bibelen. Vi bruker som oftest ordet "Tanakh" om det såkalte "Det gamle Testamente" - "B'rit Hadasha" om det såkalte "Det nye testamente". Vi bruker noen av de hebraiske, opprinnelige navnene på bibelske personer. Og vi bruker konsekvent de hebraiske navnene på Gud og Messias. Om Guds Og Messias' navn kan du lese her

Med denne siden ønsker vi en side som vekker nysgjerrighet, eller som fanger opp de som søker på ordet "messiansk" - Kanskje vi kan nå sekulære jøder også, ja kanskje vi kunne få selv religiøse jøder til å få et innblikk i B'rit Hadashah, Det nye testamente, slik at de kunne se at denne siste delen av Bibelen er fullstendig jødisk/hebraisk og en fortsettelse av Tanakh!

Messiansk.no
har felles kunnskapsbase med bibelensier.no. Derfor vil du oppdage at knappene i menyen leder dit. Dette er fordi messiansk tro innebærer en bibeltroskap som har full tillit til hele Guds Ord, Bibelen, uten menneskers tillegg eller fratrekk. Altså er messiansk tro, slik vi definerer den og slik den ble definert opprinnelig, troen på at Tanakh og B'rit Hadasha utgjør hele Guds åpenbaring for såvel jøde som "greker". Derfor kan vi trygt lede deg som leser dette videre til bibelensier.no etter at du har lest grundigere hva "messiansk" er, nedenfor. Etter det kan du benytte deg av knappene ovenfor -


Hva er "Messiansk"?
Messiansk er i vår del av verden en ny bevegelse med gammelt opphav. Denne bevegelsen  er en reaksjon på den utglidning og den vranglære som allerede i det andre århundre endret den opprinnelige tro og lære som ble grunnlagt, eller egentlig komplettert
(Matt 5:17-20) med Jeshua (Jesus) og disiplene, og som hadde Tanakh (Det gamle Testamente) som plattform. Denne utglidningen og tilpasningen foregår fremdeles i dag, ja, den aksellererer -

Messiansk er tittelen som ble tatt i bruk i nyere tid på troende jøder som fikk åpenbart for seg at Jeshua (hans navn betyr Jehovah frelser) er deres etterlengtede Messias som hele Tanakh profeterer skulle komme. Disiplene var messianske, derfor må vi ha dem og Tanakh ("Profetene") som grunnlag for vår tro og vårt liv som troende
(Ef 2:19-21).

Ikke-jøder som har tatt i mot hele Bibelens budskap og Jeshua som sin Frelser, har ved sin dåp inngått den samme pakt med Gud (Jehovah) som disiplene. Dette er den samme frelsespakt som de første Troende (disiplene) også inngikk. De var alle jøder. Paulus sier i
Romerbrevet 2:28 at når vi ikke-jøder inngår denne pakten kan også vi  kalle oss "jøder", i betydningen åndelige jøder, Guds folk. Vi får ved det del i Guds løfter og pakter til israelittene, og fram for alt får vi del i frelsesløftet Jeshua har gitt til den som tror (Ef 2:11-22). Derfor er det ikke lenger forskjell på jøde og ikke-jøde når det gjelder frelsen.

Romerbrevet 11
Videre, i
Romerbrevet 11, skriver Paulus om dette forholdet at vi er blitt podet* inn på det samme Jakovs-treet som den første Menigheten på Jeshuas tid. Denne første Menigheten omtales som de naturlige grenene på treet. Paulus skriver videre at ikke-jøder som omvender seg, tror på og har full tillit til Jeshua og lar seg døpe, blir podet* inn blandt disse naturlige grenene som sto igjen, disippelgrenene som ikke ble hugget av. De ulydige grenene ble hugget av, men bare midlertidig!

Når jøder som tror at Jeshua er Messias kaller seg for messianske,
har også vi som er podet inn på det samme treet som dem valgt å kalle oss for
messianske.

*podet?
Poding er navnet på dette at en gartner, ved en spesiell teknikk, kan ta en gren fra et tre og pode det inn på et annet tre. Slik kan ett tre få mange forskjellige grener som bærer beslektet frukt, og de får alle samme næringen fra felles rot!Nytt navn for opprinnelig tro og liv.
Messiansk er derfor et "nytt" navn på den opprinnelige lære som de første Jeshua-troende jødene (disiplene) trodde på , levde ut og ga videre til, først, andre jøder og så til oss hedninger eller ikke-jødiske folkeslag. Messiansk tro er fundamentert i hele Bibelens Ord. Her har ingen "boklærd" noe fortrinn uansett hvilket folk eller av hvilken filosofisk retning de måtte tilhøre. Mystikere, "kirkefedre" av gresk-romersk herkomst eller romerkirkens og hennes etterkommeres tradisjoner og fortolkninger får heller ikke endre Guds Ord og budskap. Talmudiske diskusjoner og konklusjoner, tillegg og fratrekk - om de ikke samstemmer med Skriften - er heller ikke noe sannhetsvitne på denne siden.

Guds Ånd overgår menneskers kunnskap
Messias' Far, Elohim (Gud) Jehovah lot sitt Ord, Bibelen, bli skrevet ned av mange forfattere som alle var inspirert og lydige mot hans Ånd. Prosessen skjedde over ca 1500 år:

Hele Skriften er gitt ved Guds inspirasjon og er gagnlig for opplæring, korrigering, rettledning, til undervisning i rettferdighet (rettferdighet er det å følge Guds Torah i troen på Jeshua Messias, og følge ham).
2 Tim 3:16
.

Uten Guds Ånd i hjertet er Gud "dårskap"-
For å forstå de dypere ting i Bibelen må de som vil nå dybdene i Guds Ord ha denne hans Ånd:

- Vit først og fremst dette at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning;  for aldri er noe profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men hellige Gudsmenn talte drevet av den Hellige Ånd (2 Pet 1:20-21).

Den som ikke har Guds Ånd har heller ikke Sannheten
(1 Kor 2:14).

Messianske ønsker å leve slik Bibelen sier at Jeshua etterfølgere skal leve, det er slik Jeshua levde
(1 Joh 2:6). Det innebærer også å følge Guds bud og forskrifter, hans Torah. I dette ligger også å feire Guds Høytider i det vi forstår både deres første innhold og det innholdet som kom til og vil komme til når Messias var her første gang, og når han kommer igjen (Matt 5:17-20). Jeshua sa at hans flokk ikke skal bytte ut Jehovahs Torah ("Moseloven") og dens høytider med menneskelagde tradisjoner og helligdager (Mark 7:6).

Guds og Messias' navn har kraft og mening.
Messianske ønsker også å ta tilbake Jesu og Guds opprinnelige, hebraiske navn fordi de skal brukes og de har en gitt mening på dette Bibelens språket, de betyr noe. Derfor vil
messiansk.no omtale Gud vår himmelske Far som Jehovah (av YHVH) som betyr "JEG ER", (navnet innebærer: var - er og - vil forbli). Miriam (Maria), Jeshuas mor fikk vite av engelen at barnet skulle hete Jeshua som altså betyr Jehovah frelser (Luk 1:31). Alle religiøse jøder vet at navnet er Jehovah, men de uttaler det ikke, av grunner vi ikke skal gå inn på her. Vår kilde i hebraisk og bibelforståelse av Tanakh, er den karaitiske jøden Nehemia Gordon. Måtte jøder som leser dette ikke slutte å lese av den grunn!

Messianske klær -
Innenfor messianske forsamlinger råder forskjellig syn på hva en skal ha på seg for å vise sin tro. Mange mener at kippa og bønnesjal hører med, selv om dette er ting som stammer fra rabbinsk jødedom, ikke Bibelen. Minneduskene eller tzit tzit festet i bukse eller sjal er et bibelsk pålegg
(4 Mos 15:38-40 ). Disse blir derfor gjerne brukt blandt messianske.

Dette er ting vi vil komme mer inn på på den messianske "knappen" på
bibelensier.no. Vi vil likevel allerede her si at vi er skeptisk til all "uniformering" som skal vise hva vi tror. Klær og symboler på klær gjør ingen til Jeshuas etterfølgere. Messianskes "klær" bør være deres gode gjerninger i kjærlighet til Jehovah, hans Torah og vår Frelser Jeshua. Troendes "klær" skulle bestå av inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet og aldri kompromissing med Guds Standard, hans Torah, slik Jeshua levde den. Vi blir formanet om å "kle oss i Messias og hans kjærlighet" (Rom 13:14; Kol 3:12).

Messianske som finner det meningsfylt å bruke påkledninger som ikke er påkrevet i Bibelen må få gjøre det, det får være en privat sak.  "Uniformering" kan være en måte å skape distanse på, men selvsagt også å skape nysgjerrighet - Hvordan en skal kle seg som Troende skriver ikke Bibelen noe om annet enn at påkledningen skal være sømmelig, og at kvinner skal kle seg kvinnelig og menn mannlig slik at det ikke er tvil om hvilket kjønn en er! Det har ingenting med mote å gjøre, men Gud har skapt oss mannlig og kvinnelig (feilaktig oversatt til "mann" og "kvinne").

Dette var en liten smakebit på hva "messiansk" er. Les mer på
bibelensier.no!

Leter du etter "noe mer"?
Er du lei av eller er nedtrykt over at du ikke finner noen å dele dine innerste, åndelige tanker med? har du det OK, men føler tomhet likevel? Da kan det hende du vil gledes over det som
messiansk/bibelensier.no formidler. Alt vi står for og hevder må du selv kontrollere mot Bibelens Ord (Apg. 17:10-11), for det er bare der Elohim Jehovah har lagt sitt livgivende Ord til hjelp for oss.

Dette er en side for sannhetssøkende. Svarene du finner kan bli salt i sår og lutrende ild, men ut av det kommer det alltid en styrket og bevisst og trygg Troende som har fått alt på plass med sin Skaper og Far, og med en kjærlighet som aldri visner til Jeshua, Jehovahs Sønn, Guds Lam, vår Frelser.
Det er troen på og tiltroen til Jeshua, alt han sa, alt han gjorde og hvem han var, som gjør denne foreningen med vår himmelske Far mulig.

Jeshua åpnet døren eller "rev ned forhenget" som stengte for direkte tilgang til vår Far da han sonet for våre synder på korset
(Mark 15:38). Dette forhenget var før dette steng for alle andre enn det utvalgte, aronittiske presteskapet under den første pakt, Sinaipakten. De representerte israelittenes 12 stammer og de av andre folkeslag som hadde gått over til israelittene og deres tro. Men i pakten ved Jeshua har jøder og ikke jøder den samme tilgang til Gud i bønn. Jeshua er vår yppersteprest som går i forbønn for oss hos Faderen (Hebr 4:14->).

Tro er noe du må be Jehovah om! Troen kommer ved at sann forkynnelse griper deg og Ordet begynner å arbeide i deg
(Romerbrevet 10:17). Denne siden skal gjøre sitt beste for å gi deg slik forkynnelse og rettledning slik at den fører til sann tro, eller kanskje korrigerer den tro du allerede har -
Vel møtt! og Shalom!


Til toppen
Messiansk
bibelensier.no
bibeldykk
artikler/innlegg
gode websider
mitt spørsmål
Guds Høytider
møtetavla
kontakt oss
 
Han skal vende fedrenes hjerter til barna
og barnas hjerter til fedrene,
så jeg ikke skal komme og slå landet med bann-

Malaki 4:6
  Så vil jeg samle resten av sauene mine fra alle de land jeg har drevet dem bort til. Jeg vil føre dem tilbake til deres egne beitemarker, og der skal de øke og bli mange.
Jeremia 23:3
 
Se, han kommer med skyene, og hvert øie skal se ham, også de som har gjennem-stunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham.
Ja, amen.

Åpb 1:7
Kontakt oss med spørsmål, kommentarer og ønske om temaer
Her
(Fungerer ikke linken, skriv til lars.alhaug@rocketmail.com)
Messiansk segl på en gammel krukke